Clinig Ceiropracteg Aberdaugleddau

Ceiropractyddion Gorllewin Cymru

Uned 5 Ty Temeraire

Cei Nelson

Aberdaugleddau

SA73 3BN

ffôn: 01646 692354

Oriau Agor

Dydd Llun 08.30 - 18.00

Dydd Mawrth 09.00 - 18.00

Dydd Mercher 08.30 - 18.00

Dydd Iau 09.00 - 18.00

Dydd Gwener 08.30 - 16.00

Dydd Sadwrn drwy apwyntiad

Sul Ar Gau

Anfon e-bost y clinig


Clinig Blaenporth

Clinig Caerfyrddin

Dal i Fyny ar Facebook

Cyfleusterau ar gael:

• Pparcio cyfyngedig ar y stryd

• Parcio Talu ac Arddangos gerllaw

• Hygyrch i gadeiriau olwyn

• Mynediad heb risiau

• Toiled Mynediad i'r anabl

• Mynediad at gludiant cyhoeddus

• wifi am ddim

• Mae pob cardiau a dderbynnir

  (ac eithrio AMEX)

• Taliad digyswllt

• Nodiadau atgoffa testun

Rydym yn ymarferwyr cofrestredig ar gyfer: