Clinig Ceiropracteg Blaenporth

Ceiropractyddion Gorllewin Cymru

Uned 2 Parc yr Ysgol

Blaenporth

Aberteifi

SA43 2BA

ffon: 01239 811809

Oriau agor

Monday           09.00 - 17.00

Tuesday          09.00 - 17.00

Wednesday     09.00 - 17.30

Thursday         09.00 - 17.00

Friday              Ar gau

Saturday         Drwy apwyntiad

Sunday            Ar gau

Cyfleusterau ar gael:

• Parcio am ddim

• Hygyrch i gadeiriau olwyn

• Toiled Mynediad i'r anabl

• Mynediad at gludiant cyhoeddus

• wifi am ddim

• Mae pob cardiau a dderbynnir

  (ac eithrio AMEX)

• Taliad digyswllt

• Nodiadau atgoffa testun

Anfon e-bost y clinig:

Clinig Caerfyrddin

Clinig Aberdaucleddau

Dal i Fyny ar Facebook

Rydym yn ymarferwyr cofrestredig ar gyfer: