AMDONOM NI

Rydym yn dîm bach cyfeillgar o ymarferwyr cymwys yn fedrus yn y driniaeth o ryddhau poen.

Peter Jarvis (Chiro) Dc MSc BSc (Anrh) LRCC

Hyfforddodd Dr Peter Jarvis yng Ngholeg Eingl Ewropeaidd Ceiropracteg yn Bournemouth a graddiodd yn 2000. Mae ganddo wybodaeth a phrofiad helaeth yn gweithio yn y Dwyrain Canol a hefyd yn Ewrop gan wasanaethu fel ceiropractor ar y cae chwarae mewn digwyddiadau chwaraeon Cenedlaethol a Rhyngwladol. Mae Peter hefyd wedi darlithio i'r prif gwmnïau olew a nwy ar anafiadau sy'n ymwneud â gwaith a sut i wella ergonomeg ar gyfer gwell effeithlonrwydd.


Mae Peter hefyd yn arbenigo mewn anafiadau gwddf ac ysgwydd a achosir gan chwiplach gwrthdaro ac fe'i cydnabyddir gan yr yswirwyr blaenllaw am gyfeiriadau.

Lorraine Northey

Lorraine yw ein Uwch Reolwr Ymarfer sy'n gyfrifol am bob un o'r tri chlinig yn ogystal â gweinyddiaeth allweddol a rheoli ymarfer cyffredinol.

Shelagh McDonald

Shelagh yw ein rheolwr practis iau sy'n gyfrifol am redeg y clinigau gan gynnwys trefnu archebion i gleifion