Clinig Ceiropracteg Caerfyrddin

Ceiropractyddion Gorllewin Cymru

3 Heol y Prior

Caerfyrddin

SA31 1LS

ffôn: 01267 231788

Oriau Agor

Dydd Llun 09.00 - 18.00

Dydd Mawrth 09.00 - 18.00

Dydd Mercher 09.00 - 18.00

Dydd Iau 09.00 - 18.00

Dydd Gwener 09.00 - 18.00

Dydd Sadwrn drwy apwyntiad

Sul Ar Gau

Cyfleusterau ar gael:

• Parcio cyfyngedig  ar y stryd

• Parcio Talu ac Arddangos gerllaw

• Hygyrch i gadeiriau olwyn

• Mynediad heb risiau

• Toiled Mynediad i'r anabl

• Mynediad at gludiant cyhoeddus

• wifi am ddim

• Mae pob cardiau a dderbynnir

  (ac eithrio AMEX)

• Taliad digyswllt

• Nodiadau atgoffa testun

Anfon e-bost y clinig

Clinig Blaenporth

Dal i Fyny ar Facebook

Clinig Aberdaucleddau

Rydym yn ymarferwyr cofrestredig ar gyfer: