Mae eich iechyd a'ch lles o'r pwys mwyaf i ni. Mae ein Ceiropractyddion yn cynnig awyrgylch cyfeillgar a phroffesiynol gydag amser a dealltwriaeth ar gyfer pob un claf.  Bydd pob un o'n Ceiropractyddion wedi mynychu isafswm o bedair blynedd o gwrs Gradd Meistr llawn amser mewn Ceiropracteg mewn Prifysgol gydnabyddedig. Rydym wedi bod yn gofalu am drigolion o Sir Gâr, Sir Benfro a Cheredigion ers 2002. Yn ystod y cyfnod yma, rydym wedi ymestyn ein cyrhaeddiad ac yn awr yn cynnig lleoliadau triniaeth gyfleus gan gynnwys Caerfyrddin ac Blaenporth. Cofrestrir ein holl glinigau gyda AXA PPP,  Aviva ac BUPA. Mae cwmnïau Yswiriant eraill hefyd yn cael eu cynnwys, holwch os gwelwch yn dda. Bydd eich ymgynghoriad cychwynnol, sy'n cynnwys triniaeth, yn cymryd oddeutu 45 munud i awr, ar gost o £50.00. Bydd unrhyw driniaethau dilynol wedyn yn cymryd tua 20-30 munud ar gost o £35.00.


I ddysgu mwy am ein gwasanaethau neu i ddod o hyd i'ch clinig agosaf gyda manylion cyswllt, edrychwch ar y dolenni isod.