IECHYD DA

Ymarferion

Gall eich osgo fod yn rheswm pam eich bod yn cael problemau gyda'ch cefn. Gall llawer o broblemau cefn cael eu hatal yn syml drwy sicrhau bod gennych yr osgo cywir, ac mae'r dudalen hon yn rhoi rhywfaint o wybodaeth am sut y gallwch gyflawni hynny.


Prynu gwely

Rydym oll yn treulio amser hir yn y gwely a gall hyn fod yn ffactor pwysig o ran poen cefn.


Rydym oll yn wahanol. Efallai na fydd matras sydd ychydig yn 'anodd' neu'n 'feddal' yn cynnig yr un fantais i chi eich hun ag efallai y gall i'ch ffrind. Rhaid cymryd amser i ddod o hyd i'r fatras cywir. Gyda hynny mewn golwg, mae'n werth dilyn yr awgrymiadau hyn:

• Pan fyddwch yn gorwedd ar eich ochr, gwnewch yn siŵr bod eich asgwrn cefn yn parhau i fod yn syth.

• Os byddwch yn cysgu gyda phartner, yna chwiliwch am wely sy'n eich galluogi i sipio dwy fatras ar wahân gyda'i gilydd, oherwydd efallai na fydd eu hanghenion yr un fath ag un chi.

• Ceisiwch orwedd ar eich ochr, yn hytrach nag ar eich cefn.

• Arhoswch yn hydradol, gall dadhydradu wneud eich cyhyrau'n boenus

• Ymestynnwch yn y bore, ac yna arhoswch am ychydig cyn gwneud unrhyw beth rhy egnïol.


Defnyddio cyfrifiadur

Pan nad ydych yn y gwely, mae'n debyg eich bod yn y gwaith. Os ydych yn gweithio ar gyfrifiadur, yna mae'r wybodaeth yma ar eich cyfer:

• Addaswch eich cadair fel bod eich traed yn fflat ar y llawr, eich penelinoedd yn lefel gyda'r ddesg a'ch llygaid ben y monitor. Cymerwch seibiannau'n rheolaidd, cerddwch o gwmpas ac ymestynnwch.

• Ar Liniaduron, mae'r un awgrymiadau'n berthnasol- mae'n werth buddsoddi mewn bysellfwrdd maint llawn a llygoden yn ogystal.


Garddio a DIY

Gall y ddau o'r gweithgareddau hyn olygu bod llawer o straen corfforol. Gallwch leihau eich risg o boen cefn drwy ddilyn y cyngor hwn:

• Gwisgwch yn synhwyrol, dillad nad ydynt yn cyfyngu, ac fel gydag unrhyw ymarfer arall, cynheswch yn gyntaf.

• Os ydych yn defnyddio ysgol, gwnewch yn siŵr i fynd ati a'i defnyddio'n syth o'ch blaen.

• Ceisiwch osgoi ymestyn, i fyny ysgolion neu ar y ddaear - buddsoddwch

mewn peth offer braich hir os yw hynny'n helpu.


Codi a Gwneud

• Cadwch eich cefn yn syth, plygwch eich coesau a wynebu ymlaen.

• Cadwch eich traed ar wahân, a'ch breichiau wedi eu plygu.

• Gwnewch bethau mewn camau - dod â'r pwysau i lawr i uchder eich gwasg cyn symud i'w roi ar y ddaear.